SEKTY JSOU TAKÉ V SÍTI

sekty

Online svět může být v mnohém velmi inspirativní, ale také velmi nebezpečný. Sociální média jsou prolezlá „náboženskými predátory“, kteří nejčastěji „loví“ mladé věřící.

Myslíte si, že se vás to netýká? Zkušenost ukazuje, že proti takové manipulaci není odolný nikdo z nás. Sekty nabízejí lákavé biblické výklady, které jsou dokonale promyšlené, a na první pohled přátelské zázemí. Ačkoliv jsou takové studijní lekce zdarma, skutečná cena je nakonec poměrně vysoká… sekty

Jak poznám, že jsem v nezdravém náboženském společenství?

1. Jasná identifikace je obtížná… 🙈

Náboženské společenství se sektářskými prvky se dobrovolně a veřejně ke své pravé identitě jen tak nepřizná. Zeptáte-li se napřímo, budete ujištěni, že jste na omylu.

Typické je zatajování faktů, jejich ohýbání, vrstvení polopravd… Vaše zdroje budou identifikovány jako démonické: Za špatné reference přece nemůže samo náboženské hnutí nebo manipulativní vystupování jeho členů, ale satan, který se jej snaží v očích veřejnosti zdiskreditovat.

2. Máme jediný správný klíč ke čtení Bible! 🗝️

Ano, exklusivismus bývá zakořeněn v jádru učení mnoha církví. Přesto bychom jej neměli ignorovat! Jestli se ve společenství často setkáváte s myšlenkou, že všechny ostatní církve jdou špatným směrem a pouze na tomto místě se můžete dozvědět celou pravdu, zbystřete.

3. Izolace 😱

Poslední dobou se (kvůli jistým okolnostem) nezdravým náboženským hnutím daří především v online světě. Scházíš se na online (anebo i offline) lekcích ve skupině, kde vlastně nikoho pořádně neznáš? Udržují vás v izolaci, komunikujete pouze s přiděleným „dozorcem“ (anebo jinak: „strážným andělem“)?

To vše se děje velmi pravděpodobně proto, abyste ve chvíli, kdy začnete mít pochybnosti, neohrozili víru dalších potenciálních členů.

4. Vědí toho o mně tolik! 📋

Ve studijní skupině sice nikoho pořádně neznáte, zato oni o vás vědí téměř vše. Od adresy bydliště třeba až po ty nejniternější věci, které pravděpodobně nashromáždili skrze osobní rozhovor nebo skrze dotazníky. Ty člověk často vyplňuje pod falešnou záminkou nějakého bohulibého průzkumu:

„Dokončuji studium, potřebuji pomoc s dotazníkem,“ nebo „Potřebujeme pomoct s vytvořením věřící postavy do studentského filmu.“ Doplňte si podle vlastní fantazie.

5. Pochybuješ? Za to může satan. 👿

Kritické myšlení a pochybnosti nejsou ve společenství, které vyžaduje podřízenost autoritě jediného správného výkladu, vítané. Avšak možnost kladení upřímných otázek a svoboda při prohlubování vlastní spirituality je pro zdravý duchovní růst naprosto klíčová!

6. Pokud nás opustíš, skončíš v pekle. 🔥

Vyhraněnost vůči ostatním náboženským skupinám může vést k jejich zatracení v pekelných plamenech. Kdo pochybuje o pravosti předkládaného poznání, je na cestě k věčné záhubě. Takové manipulace a vyhrožování jsou jasným indikátorem toho, že toto společenství rozhodně není pro duchovní (ani jiný) život vhodné.

7. Větší a větší intenzita ⏱️

Postupně cítíte, že jste nucen/a tomuto společenství věnovat více a více času? Lekce třikrát týdně, jejich opakování, další a další aktivity… Nemáte čas na své blízké a jste dokonce přímo vybízen/a k tomu před nimi některé věci zatajovat? Taková separace od bližních, kteří jsou „pod vládou toho zlého“, je typickým projevem sektářského myšlení.

Obáváte se, že jste součástí nezdravého náboženského společenství, a nevíte, co dál?

Pár tipů, co teď s tímChci se ozvat

Nebo využijte odborné poradenství dostupné pod tímto odkazem.

Nadpis nižší úrovně

Toto je kontakt. sekty, nová náboženská hnutí, kult, náboženský kult, náboženství, církev, sinčchondži, šinčchondži, shinjeonji, církev ježíšova, kult, jižní korea, křesťanství, hereze, zjevení janovo, otevřený výklad, pečeť, apoštol jan, příchod ježíše krista, kmen šimon,

lekce online, studium bible, nové náboženské hnutí, pomoc ze sekty, <a href=’https://www.freepik.com/psd/mockup‘>Mockup psd created by zlatko_plamenov – www.freepik.com</a>