Kdo jsem?

Jsem Pavel Eder, kazatel Církve adventistů sedmého dne a grafický designér pro HopeTV. Kdo jsem.

Vystudoval jsem teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a po studiích jsem začal sloužit jako nastupující kazatel na pražských sborech. Ale protože jsem vždycky tušil, že láska, víra a naděje nesedí jenom v kostelních lavicích, najdete mě taky v onlinu.

Chceš se potkat naživo? Napiš mi!

Studium na Evangelické teologické fakultě UK (Bc., Mgr.); Odborné ocenění: Cena děkana, rektorská Cena Josefa Dobrovského. Odborné publikace viz zde.
Absolvování Výcviku v chatové krizové intervenci a poradenství a kurzu Zásady podpory a provázení osob v krizových životních situacích.

Foto © Michal Novotný

Nebesa se do kostela nevejdou!

Kladeš si otázky týkající se víry, chceš se někomu svěřit nebo potřebuješ modlitbu? 🙏

Kontaktovat mě můžeš skrze sociální média nebo mi napiš e-mail na eder@casd.cz.

Zpět, Pastor Pavel, kdo jsem, o mně, kontakt, napiš mi, facebook, instagram, e-mail, kdo jsem, církevní web, kněz, internetový farář, internetový kazatel, internetový pastor, videa, grafiky, stories, reels, tiktok modlitby, pomoc, strach, úzkost, deprese, Pastor Pavel, online pastor, pastorace, pomoc, duchovní pomoc, farář, kostel, církev, křesťanství, křesťan, víra, láska, naděje, Bible, Ježíš, Bůh, Duch svatý, spiritualita, duchovno, Svatá Písma, výklad Bible, krize, kříž, modlitba, bohoslužba, adventisté, adventista, Církev adventistů sedmého dne, křest, nebe, hřích, utrpení, ukřižování, Ježíš Kristus, Pastor Pavel, kazatel, kázání, mše, exorcismus, teologie, povzbuzení, inspirace, zamyšlení, Starý zákon, Nový zákon, exegeze, samota, odpuštění, knihy, proč je tolik církví, proč Bůh dopouští zlo, kdyby byl Bůh, Bůh neexistuje, Nietzsche, ateismus, protestantismus, uzdravení, obtížné oddíly Bible, kazatel Církve adventistů sedmého dne, Pavel Eder, ETF UK, Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, absolvent, adventistický kazatel, Praha, Strašnice, Lhotka, Melantrichova, HopeTV, grafika, design, animace, internetová televize, křesťanská internetová televize, sociální sítě, sociální média, evangelikalismus, ekumena, ekumenický, duchovní cesta, duchovní boj, vztahy, rodina, partner, děti, selhání, liturgie, Boží Slovo, sobota, sobotní kázání, šabat, studium, vzdělání, podpora.