Tvořím content,
který tě obohatí
o
naději smysl klid radost pokoj

Jsem Pavel Eder, kazatel Církve adventistů sedmého dne a grafický designér pro HopeTV.

Vystudoval jsem teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a po studiích jsem začal sloužit jako kazatel v Praze. V říjnu 2022 jsem založil nové duchovní společenství SafePoint. Ale protože jsem vždycky tušil, že láska, víra a naděje nesedí jenom v kostelních lavicích, najdete mě taky v onlinu.

Láska, víra, naděje nesedí jen v kostele!

PODCAST: Pobožný kecičky

DUCHOVNÍ POVÍDÁNÍ

Nový duchovní podcast, který zaručeně otevře tvoje třetí oko! 👁

Poslouchej na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a všude jinde.

Jsem jedno ucho!

Dostaň z Bible maximum!

KRÁTKÉ ČLÁNKY

Začíst se do Bible je pro mnohé jako odhalit nový vesmír, kde se mluví naprosto odlišným jazykem. Je to samé hallelujah, amen nebo evangelium, tu a tam narazíme na příběhy o mluvících zvířatech a o andělech…

Jak můžu Bibli líp porozumět?Jak začít číst?Jaký překlad vybrat?

Sekty jsou také v síti!

KRÁTKÉ ČLÁNKY

Sociální média jsou prolezlá „náboženskými predátory“, kteří nejčastěji „loví“ mladé věřící. Podívejte se na typické znaky takového náboženského společenství.

Chci to prozkoumatJsem v tom, co teď?!

Udržuj svoje
„třetí 👁️“ bystré

Nenech si ujít nové příspěvky ✌️

Pastor Pavel

Pastor Pavel, Pavel Eder, kazatel Pavel Eder, kazatel CASD, adventista kazatel, online pastor, pastorace, pomoc, duchovní pomoc, farář, kostel, církev, křesťanství, křesťan, víra, láska, naděje, Bible, Ježíš, Bůh, Duch svatý, spiritualita, duchovno, Svatá Písma, výklad Bible, krize, kříž, modlitba, bohoslužba, adventisté, adventista, Církev adventistů sedmého dne, křest, nebe, hřích, utrpení, ukřižování, Ježíš Kristus, Pastor Pavel, kazatel, kázání, mše, exorcismus, teologie, povzbuzení, inspirace, zamyšlení, Starý zákon, Nový zákon, exegeze, samota, odpuštění, knihy, proč je tolik církví, proč Bůh dopouští zlo, kdyby byl Bůh, Bůh neexistuje, Nietzsche, ateismus, protestantismus, uzdravení, obtížné oddíly Bible, kazatel Církve adventistů sedmého dne, Pavel Eder, ETF UK, Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, absolvent, adventistický kazatel, Praha, Strašnice, Lhotka, Melantrichova, HopeTV, grafika, design, animace, internetová televize, křesťanská internetová televize.