5 TIPŮ,
JAK ČÍST BIBLI

Jak číst Bibli

Začíst se do Bible je pro mnohé jako odhalit nový vesmír, kde se mluví naprosto odlišným jazykem. Je to samé hallelujah, amen nebo evangelium, tu a tam narazíme na příběhy o mluvících zvířatech a o andělech…

Při snaze číst Knihu knih se před námi rozevírá „šeredný příkop dějin“. Ať už má člověk Bibli v ruce poprvé, nebo je jejím pravidelným fanouškem, hodí se být obeznámen s několika základními tipy, jak si s těmi záhadnými texty poradit.

Svatá Písma nejsou jenom pro svatý!

1. Kde začít?

Otevřít Bibli na první straně a přečíst ji postupně až do konce je nadlidský úkol! Bible totiž obsahuje mnoho odlišných žánrů a vykladatelsky obtížných pasáží (o neznámých slovech jsme již mluvili), které takovou odvážnou četbu komplikují. Zpravidla je vhodné začít srozumitelnějšími texty, jako jsou evangelia v Novém zákoně. Sice obsahují nejdůležitější spoilery, ale čtení dalších pasáží pak bude o to snadnější.

TIP: Přečti nejprve všechna čtyři evangelia, pokračuj Skutky apoštolů, 1. knihou Mojžíšovou a 2. knihou Mojžíšovou do 20. kapitoly, potom knihy Jozue–Ester. To ti poskytne základní vhled do biblických příběhů.

Tady najdeš info, kde začít číst 🤩
2. Jaký překlad?

Setkání s duchovním přesahem, který nám Bible nabízí, se děje skrze její jazyk. Nejstarší textové svědky máme k dispozici v hebrejštině, řečtině a trochu v aramejštině. Tyto jazyky jsou však zpravidla obyčejnému smrtelníkovi nepřístupné, a tak je na místě vybrat jeden z mnoha (kvalitních) českých překladů. V pestré nabídce můžeš sáhnout po obecně přijímaném Českém ekumenickém překladu (ČEP) nebo po o něco srozumitelnější Bibli 21 (B21).

Mrkni na přehled překladů 🤩
3. Bible není učebnice dějepisu

Když se do Knihy knih začteme, brzy zjistíme, že převážnou část tvoří starověké příběhy. Avšak číst Bibli pouze jako záznam o lidských dějinách zásadně redukuje její snahu oslovit člověka napříč časem. To, co učinilo z Bible Knihu knih, to, co promlouvalo k miliardám lidí od starověku až po dnešek, nespočívá v důvěryhodnosti historických faktů (ačkoliv je to dnes in), ale v duchovní hloubce, kterou tyto texty obsahují.

Když čteme Bibli pouze jako učebnici dějepisu, její hlavní obsah mlčí. Rozezvučí se tehdy, když vystoupíme z „ráje naivity“ a začneme Bibli číst jako nástroj, který dokáže zkvalitňovat náš duchovní život a nasměrovat nás k tomu, co nás přesahuje.

„Abychom mohli věřit, musíme jako děti vyhnané z ráje naivity porozumět; ale úkolem porozumění je umožnit nám opět věřit.“

— Paul Ricoeur

4. Setkat se

Biblické poselství se v nás může rozezvučet skrze osobní setkání. Bible je plná příběhů o tom, jak se lidé setkávali s Bohem. V každém tom setkání se odhaluje něco z toho, jak nebesa zasahují i do našich životů. Četba, která nás pohlcuje do svého příběhu, nás vede k tomu, abychom se pokusili skutečně naslouchat. Jestliže nejde o pouhý záznam dějin, o dějepisnou in-formaci, jde předně o trans-formaci, která se odehrává v setkání. Zkusme číst Bibli jako otevřený příběh, v němž je dnes místo i pro nás.

5. Hledat nový svět

Při čtení Bible si pozorný čtenář může povšimnout, že některé výroky (např. známé „milujte své nepřátele“) a celkové směřování nejen Ježíšovy zvěsti jaksi vzdorují našemu „duchu doby“. Pečlivé naslouchání této nebeské polyfonii rozpoznává nové rozvržení světa, novou perspektivu, která je nám nabízena. Bible nabízí staro-nový, alternativní pohled na svět. Walter Brueggemann hovoří o „vzdorosvětě evangelijní představivosti“, která se staví proti naleštěným mocipánům tohoto věku: militantnímu konzumentarismu, vykořisťování, důrazu na výkon a dalším neřádům.

Během četby nás Bible zve k tomu se na realitu světa podívat nově. Skrze nové brýle. Svět v biblickém podání není náhodným a bezesmyslným seskupením, ale z nicoty chaosu povstává smysl, který přiznává nejen biblickému čtenáři nedozírnou hodnotu. Přivlastnění si takového biblického pohledu dokáže v našich životech otevřít dveře opravdové radosti a naději, která překračuje horizont našeho bytí.

Těchto pět obecných tipů může čtenáři posloužit jako východisko, jak číst Bibli a ještě z toho něco mít. Nicméně při četbě obtížnějších pasáží je potřeba pátrat dál. Každý žánr má svá pravidla výkladu, odlišnosti starověkých jazyků jsou značné a stejně tak se velmi liší i náš kulturní kontext. Číst Bibli je výzva, která přináší sladké ovoce!

Chci tomu porozumět víc

Víc o tom, jak číst Bibli, najdeš v knihách

VOKOUN, J. Číst Bibli zase jako Bibli: úvod do teologické interpretace Písma. Praha: ČBS, 2011.
DEE, G. F., STUART, D. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 2005.
IMBACH, J. Radost z Bible: cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu. Praha: Vyšehrad, 2019.
OEMING, M. Úvod do biblické hermeneutiky. Praha: Vyšehrad, 2001.

BRUEGGEMANN, W. Bible a postmoderní představivost. Praha: Vyšehrad, 2018.
Skvělé výklady biblických textů nabízí databáze Českého rozhlasu.

Víc o tom, jak číst Bibli, najdeš v knihách
VOKOUN, J. Číst Bibli zase jako Bibli: úvod do teologické interpretace Písma. Praha: ČBS, 2011.

DEE, G. F., STUART, D. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 2005.

Jak číst Bibli?

Tady je H2 nadpis