JAK ZAČÍT
ČÍST BIBLI? 📗

Kde a jak začít? Bible je celá knihovna a kdekdo se v ní dokáže při prvním (i druhém a třetím) čtení ztratit…

Takovou knihovnu totiž není úplně snadné přečíst od A do Z (nebo od Α po Ω), tedy od první knihy Genesis až po poslední knihu Zjevení Janovo. Jestli chceš Bibli rozečíst a zároveň se v ní neutopit, nabízím přehledný plán, jak na to! Jak začít číst Bibli?

Bible je svazek dvou částí: Starého a Nového zákona, v nichž se skrývá celá knihovna. Celá Bible vrcholí v novozákonním příběhu o Ježíšovi. Proto je naprosto klíčové nejprve poznat Ježíše a jeho příběh.

Jako ve Star Wars:
Začni uprostřed 📚

Proto doporučuju začít v Novém zákoně evangelii: od nejkratšího Markova přes Matoušovo, Janovo (se vsuvkou Janova prvního listu) po Lukášovo, které pokračuje příběhy „po Kristu“ v knize Skutky apoštolů. Rozdílná podání evangelií nám pomáhají nevnímat Ježíše jednostranně, ale v jakémsi 3D vždy podle záměru daného evangelisty.

(Pro krátké info o knize klikni na zelenou dlaždici.)

BIBLE V KOSTCE 🎲

Starý zákon od začátku mluví o tom, že se v člověku cosi pokazilo, a slibuje nápravu. Ačkoliv jsou starozákonní příběhy plné lidského upadání, Bůh to s lidmi nevzdává. A nakonec připraví geniální plán.

V Novém zákoně přichází řešení: popisuje se zde Ježíšův život, smrt a jeho působení po smrti. Lidské životy jsou opravovány… až dodnes!

Nejstarší a nejkratší evangelium (Ježíšova antická „biografie“), ve kterém jde o to představit Ježíše jako „Božího Syna“.
Tato verze evangelia přináší nový pohled na Ježíše a na jeho židovské kořeny: Ježíš je zaslíbený „mesiáš“.
Dopis křesťanům, který je plný praktického křesťanství. Příběhy Bible se propojují v Janově heslu: „Bůh je láska“. Bůh se totiž o člověka neustále stará.
Představuje nový pohled na Ježíše z Boží perspektivy. Janovo evangelium bývá považováno za to nejkrásnější a nejhlubší.
Lukáš představuje svůj příběh pohanským spoluobčanům ve dvou knihách: v tomto evangeliu se věnuje Ježíšovu působení.
Co se dělo po Ježíšovi? Coby starověký historik pokračuje Lukáš svůj příběh popisem dějin rané církve „po Kristu“.
Příběhy Božích laskavostí pokračují ve slavném příběhu s Mojžíšem. Pod Sinají se zastav, zaposlouchej se do Desatera a pokračuj čtením dalších knih podle chuti!
Kniha počátků, která zdůrazňuje základní biblická témata: odkud a kam směřujeme a že navzdory lidskému egu má Bůh o člověka stále zájem.

Gratuluju k prvnímu čtení Bible!

Teď se můžeš pustit do dalších knih. Za pozornost stojí třeba pětidílná kniha Žalmů, která je plná osobních modliteb, nebo novozákonní List Římanům o víře.

Další příběhy najdeš např. v knize Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská, Ester nebo Daniel.

Pro hardcore fanoušky

Jak přečíst celou Bibli za jeden rok?

BONUS: Plán četby na rok!
Plán na čtení Bibli

Nadpis

Jak začít číst Bibli? Bible, Boží slovo, začít s Biblí, Nový Zákon, Starý Zákon, Bible je knihovna, evangelia, proroctví, tóra, Mojžíš, Ježíš, křesťanství, Posvátné texty, Svatá Písma, čtení, knihy, Duch svatý, Bůh

biblické překlady, návod, pomoc, tutoriál, Kde začít číst Bibli, biblia, knihovna, co je Bible, jak přečíst Bibli, plán čtení, roční plán čtení, v češtině, přečti Bibli za rok, úvod do Bible