VYBER SI
TEN NEJLEPŠÍ
PŘEKLAD BIBLE!

Překlad Bible

Představte si obsáhlou knihovnu. Slyšeli jste o ní, že obsahuje poklady, které dokáží změnit život. Ale kde začít? Natáhnete ruku, zkusíte otevřít první knihu, na kterou vám zrovna padl zrak, nalistujete první stranu… A před vámi se odhalí nesrozumitelné klikyháky. Prosím? 🤯

Bible je starověká knihovna, kterou kdysi dávno postupně sepsali různí lidé v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Abychom ji mohli číst i dnes, nezbývá nám, než sáhnout po vhodném překladu. Čeština jich nabízí dostatek. Podívejte se na přehled těch nejužívanějších. Jak vybrat ten nejlepší překlad Bible?

👇

Český ekumenický překlad (zkratka ČEP) ⭐⭐⭐⭐

ČEP vznikl snahou zástupců několika církví před několika desítkami let a stal se nejužívanějším překladem. Při bohoslužbách uslyšíte nejčastěji právě tento překlad. Velkou výhodou jsou úvody ke každé biblické knize. Čas však plyne a od 70. let, kdy tento překlad vznikl, se stává méně srozumitelným.

ČÍST ČEP ONLINE 📗

Kralická bible (zkratka BK) ⭐⭐⭐

ČEP vznikl proto, aby nahradil již téměř nesrozumitelnou staročeskou Bibli kralickou. Ta se ve své době v 17. století stala opravdovým klenotem českého jazyka. Snaží se věrně držet své předlohy v původních jazycích, nicméně současné překlady pracují se staršími rukopisy, než ze kterých vycházeli Kraličtí. Pokud se chcete ponořit do tohoto překladu, připravte si k ruce ještě slovník staročeštiny.

ČÍST BK 1613 ONLINE 📗

Bible 21 (zkratka B21) ⭐⭐⭐⭐⭐

Roku 2009 vyšla Bible v překladu 21. století. Snaží se být překladem čtivým a hladkým, k čemuž využívá novější teorie překladu. Novým, svěžím jazykem můžete zaslechnout staré, hluboké pravdy. Na tomto překladu jsem duchovně vyrůstal a po letech se k němu velmi rád vracím.

ČÍST B21 ONLINE 📗

TOP TIP! 💚

Porovnávejte jednotlivé (a třeba i cizojazyčné) překlady mezi sebou. Obzvlášť pokud narazíte na obtížnější místo, vhled dalších překladatelů vám může pomoci.

Překlady Bible

Český studijní překlad (zkratka ČSP) ⭐⭐⭐

V tomtéž roce jako B21 vyšel i překlad Studijní. Je silně ovlivněn církevním prostředím, ze kterého pocházejí překladatelé. Jako překlad je nejvěrnější původnímu znění, a proto není příliš čtivý. Pod čarou však nabízí mnoho biblických odkazů. Tento překlad obvykle ocení lidé, kteří jsou s biblickými texty již obeznámeni a znají zákonitosti starých biblických jazyků.

ČÍST ČSP ONLINE 📗

Jeruzalémská bible (zkratka JB) ⭐⭐⭐

Vedle B21 a ČSP se v roce 2009 objevila také Jeruzalémská Bible. Je to překlad pocházející z katolického prostředí, který se snaží o čtivost a srozumitelnost. Nejedná se o překlad z biblických jazyků, ale o překlad z francouzštiny, přestože výsledný text byl s původními jazyky porovnáván. JB nabízí velký poznámkový aparát.

Slovo na cestu (zkratka SNC) ⭐⭐

Slovo na cestu není ani tolik překladem, jako spíše volnou parafrází. Snaží se být co nejvíce srozumitelný, aby byl přístupný i lidem, kteří s Biblí nepřišli nikdy do styku. Proto do textu volně přidává další věty a celé úseky interpretuje podle vůle překladatelů. To sice čtenáři při dalším studiu Bible svazuje ruce, pro první seznámení s Biblí to však může být vhodné.

ČÍST SNC ONLINE 📗

V češtině máme spoustu dalších překladů, kam spadá například nový velice doslovný překlad Miloše Pavlíka nebo Překlad nového světa, který pochází z kruhu Svědků Jehovových, překlad Sýkory a Hejčla, Nový zákon Cola, Žilky nebo Škrabala… 😎

Pokud sáhnete po jakémkoliv překladu, zjistíte, že se před vámi otevírá prostor tajemství, která nezodpoví jeden či dva překlady. Každý překlad je vždy výkladem a ne každý výklad je vyčerpávající. 🤷‍♂️

👇

Nevíte si rady
s některým biblickým místem?

Napište mi!
Překlad Bible

Vyber si ten nejlepší překlad Bible!

Vyber si ten nejlepší překlad Bible!

Bible, jaký překlad Bible, jak si vybrat biblický překlad, jaké jsou biblické překlady, Bible česky, český překlad Bible, Bible kralická, 1613, Biblle 21, Překlad 21. století, Biblion, Saša Flek, Český ekumenický překlad, Český studijní překlad, Jeruzalémská bible, Slovo na cestu, Bible online, kde číst bibli, jak číst bibli, chci bibli, bible zdarma