Prázdninový exodus

26. června 2021

Prázdninový exodus

Ostré slunce a horký vzduch posledních dnů jako by nás zvaly na prázdninové povyražení: „Vyjeďte k řece, vyjeďte k moři. Odpočiňte si a relaxujte.“ Končící školní rok bývá předzvěstí přicházejícího dvouměsíčního období, v němž si někteří z nás vyberou své dovolené a vyrazí na zasloužený odpočinek.

Touha po odpočinutí od roboty a dřiny je zřejmě blízká nám všem. Jednou za rok se vydat z naší evropské Středozemě k moři, ponechat starosti obstarávání za zády — to zní až téměř rajsky. Z otrockého azylu všednosti toužíme zamířit směrem k nevšednímu osvobozujícímu a občerstvujícímu zážitku budoucího.

A tak blížící se odpočinek vyhlížíme a v kalendářích odškrtáváme políčka. „Už se jenom tolikrát a tolikrát vyspíš,“ slibují rodiče svým dětem. Ale kolikrát se ještě vyspíme, než vstoupíme do onoho Blahosadu poslední země zaslíbené?

Hospodin nás zve na cestu, jako když tehdy Hebrejové opouštěli svoboduberoucí Egypt: „Sbalte si kufry! Vydejte se na cestu.“ A tak obtěžkaní břemeny, která jsme si během života sami (dobrovolně i nedobrovolně) nabalili, abrahámovsky vstupujeme do nejistoty putování. Naše ek-sistence (vy-vstávání) zřetelně vyvstává teprve ve chvíli, kdy vyrážíme (ex) na cestu (hodos) pustinami života do budoucí země. Hospodin nás povolává právě k takovému exodu, na cestu vysvobození z pout biofilních a jiných životních přístřešků do zaslíbeného budoucího.

Ta cesta je už dobře prošlapaná, vždyť po ní šel sám Henoch, Mojžíšova maminka Jókebed, Ježíš a další a další hrdinové biblických svědectví. A teď je řada na nás. Sama „absolutní budoucnost“ (tak K. Rahner) před námi nechává rozestoupit nebezpečné vody, případně nás z nich vytahuje, nakolik se v nich, ponoření až po uši, dokonce už topíme. Samo jméno slavného Mojžíše, hebr. Moše, často překládané jako „Vytažený z vody“ však vposledu znamená spíše „Vytahující“: Totiž ano, z hlubin chaosu a neřádů jsme byli z Boží milosti za ruku vytaženi, ale na té společné cestě vstříc budoucí „prázdninové dovolené“ jsme povoláni mojžíšovsky přiložit ruku k dílu a stát se těmi, kteří mají ve společnosti nezastoupitelnou roli, když vytahují další a další bloudivce a blouznivce z egyptské totality bezesmyslnosti. Právě takto totiž platí, že budoucí „království Boží je (už) mezi vámi“ (L 17,21).

Milí kamarádi, přeji vám pokojně prožitý letní čas!

Už máš zabalenou dobrou knihu na dovolenou? A co takhle zkusit otevřít něco hlubšího?

Chci zjistit, jak číst Bibli!
Logo Prázdninový exodus

Článek jsem napsal pro zpravodaj strašnického sboru Církve adventistů sedmého dne (26. 6. 2021).

Pastor Pavel, zamyšlení, kázání, inspirace, prázdniny, křesťanství, exodus, osvobození, svoboda, smysl života, dovolená, Mojžíš, Ježíš, Henoch, Bible, moře, relax, pokoj, prázdninový exodus, článek, biblický výklad, adventistický kazatel, Církev adventistů sedmého dne, Ježíš, Bůh, církev.